سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
روایت گر حدیث ما که بدان دلهای شیعیانما را استوار می دارد، از هزار عابد برتر است [امام صادق علیه السلام]